Vintalk là ứng dụng nghe gọi nhắn tin hoàn toàn mới trên điện thoại. Tham gia sử dụng tải app Vintalk sử dụng thêm nhiều tính năng mới.
Website: https://vintalk.app/
https://www.facebook.com/vintalkapp/
https://twitter.com/Vintalk2
https://www.youtube.com/channel/UCsLEwX3-xsYjR3s2NTuVBuw/about
https://www.pinterest.com/vintalkapp/
https://www.linkedin.com/in/vintalkapp/
CreateReport