Phòng khám đa khoa GALANT là mô hình chăm sóc sức khỏe cộng đồng bền vững do sự hợp tác của các tổ chức dựa vào cộng đồng (CBO) G3VN,Sắc Màu Cuộc Sống, Nụ Cười.
Website: https://g3vn.com/
SĐT: 090 620 09 02
Địa chỉ: 83/44 Hồ Hảo Hớn, Phường Cô Giang, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Google maps: https://goo.gl/maps/oar4DCXGs9FzjEAbA
#phongkhamgalant, #phongkhamgalantbinhthanh, #phongkhamgalantquan5, #phongkhamgalanttranbinhtrong
https://iszene.com/user-186708.html
https://app.vagrantup.com/phongkhamgalant
https://phongkhamgalant.gallery.ru/
https://www.lifeofpix.com/photographers/pkdakhoagalant/
https://www.youmagine.com/phongkhamgalant/designs
https://twinoid.com/user/10058903
https://www.hahalolo.com/@62fc889cbf863b00b2843d70
https://www.tripline.net/pkdakhoagalant/
https://ourstage.com/epk/shenpufgjxnr
https://www.metroflog.co/phongkhamgalant
CreateReport