eMoneySpace
Welcome, Guest. Please login or register.
Did you miss your activation email?
News: Earn your money online safely here at eMoneySpace. Jul 27, 2021 04:36 PM
seng iso ngomong jowo yok ngumpul nang kene
Print
Author Topic: seng iso ngomong jowo yok ngumpul nang kene  (Read 78009 times)
gigiharif
Reputation: (+22)
*

Offline

Gender: Male
Posts: 1359
Referrals: 6


im here

View Profile WWW
Reply #180: Apr 15, 2011 09:02 AM

aku suwe gak mrene gak ditakokke rek  Shocked
Logged

teroris
Reputation: (0)
*

Offline

Posts: 70
Referrals: 0

View Profile
Reply #181: Apr 15, 2011 12:18 PM

aku suwe gak mrene gak ditakokke rek  Shocked
la panjenengan mboten nate absent teng mriki  big grin
Logged

teroris
Reputation: (0)
*

Offline

Posts: 70
Referrals: 0

View Profile
Reply #182: Apr 19, 2011 02:48 AM

sundul neh ben akeh sing mertamu  big grin
Logged

maharsi
Reputation: (0)
*

Offline

Posts: 5
Referrals: 0

View Profile
Reply #183: Apr 22, 2011 08:44 AM

moga ini gak salah tempat, aku maharsi arek suroboyo aku post peot nok kene yooooo?
Peot dari relax ptc[/u]

Rincian transaksi
   

      
Pembayaran Diterima (Nomor ID Transaksi Unik 98738173PV461471X)

Dikirim oleh:    
   krasimir penchev    (Pengirim pembayaran ini adalah Non-AS - Terverifikasi)
Pembayaran yang dikirim dari:    
   saskiaclicks@abv.bg
Pembayaran dikirim ke:
     
   Huh?Huh?maharsi@yahoo.co.id

Jumlah total:    
   $0,11 USD
Jumlah biaya:    
   $0,00 USD
Jumlah neto:    
   $0,11 USD


   Lakukan pengembalian dana Bantuan
     
   Anda memiliki waktu hingga 60 hari untuk mengembalikan pembayaran.

Tanggal:    
   19 Apr 2011
Waktu:    
   0:48:00 GMT+07:00
Status:    
   Tuntas

Subjek:    
   Relax-PTC Payment!!!Thanks for Being a honest member
Catatan:    
   Post your payment proof in the http://www.*banned*/forum and http://www.emoneyspace.com/forum So you can get your next one..
Jenis pembayaran:    
   Instan

TRIMS n salam knal semuanya,maaf kalu salah tempat,semoga sukses
Logged
maharsi
Reputation: (0)
*

Offline

Posts: 5
Referrals: 0

View Profile
Reply #184: Apr 23, 2011 10:52 AM

aku absen coy.......
Logged
maharsi
Reputation: (0)
*

Offline

Posts: 5
Referrals: 0

View Profile
Reply #185: Apr 24, 2011 08:31 AM

pokoke absen. Tongue Tongue Tongue Tongue
Logged
login
Reputation: (0)
*

Offline

Posts: 12
Referrals: 0

View Profile WWW
Reply #186: Oct 12, 2011 03:06 AM

nderek langkung,
sugeng sonten lan nderek nyundul Smiley
Logged

bennyak
Reputation: (+7)
*

Offline

Gender: Male
Posts: 2039
Referrals: 47


contoh lirikan yang dahsyat tuh kayak avatar ane

View Profile WWW
Reply #187: Oct 12, 2011 05:14 AM


eco sanget boss
Logged

login
Reputation: (0)
*

Offline

Posts: 12
Referrals: 0

View Profile WWW
Reply #188: Oct 12, 2011 06:18 AM

sing eco napane boss?
kok gambare foto pun gantos Smiley
Logged

bennyak
Reputation: (+7)
*

Offline

Gender: Male
Posts: 2039
Referrals: 47


contoh lirikan yang dahsyat tuh kayak avatar ane

View Profile WWW
Reply #189: Oct 12, 2011 09:29 AM


kok gambare foto pun gantos Smiley

sak jane arep tak ganti gambar gunung, kang big grin
Logged

login
Reputation: (0)
*

Offline

Posts: 12
Referrals: 0

View Profile WWW
Reply #190: Oct 12, 2011 10:45 AM

ndang gatio gambar gunung kembar mas, lagi pengen weruh sing seger2
Logged

bennyak
Reputation: (+7)
*

Offline

Gender: Male
Posts: 2039
Referrals: 47


contoh lirikan yang dahsyat tuh kayak avatar ane

View Profile WWW
Reply #191: Jan 06, 2012 06:04 PM

sun doel

TEMBANG jOWO
Urut-urutane tembang Jawa iku padha karo lelakoning manungsa saka mulai bayi abang nganti tumekaning pati. Mungguh kaya mangkene urut-urutane tembang kaya kang tak aturake ing ngisor iki:

Maskumambang
Gambarake jabang bayi sing isih ono kandhutane ibune, sing durung kawruhan lanang utawa wadhon, Mas ateges durung weruh lanang utawa wadhon, kumambang ateges uripe ngambang nyang kandhutane ibune.

Mijil
ateges wis lair lan jelas priya utawa wanita.

Kinanthi
saka tembung kanthi utawa tuntun kang ateges dituntun supaya bisa mlaku ngambah panguripan ing alam ndonya.

Sinom
tegese kanoman, minangka kalodhangan sing paling penting kanggone remaja supaya bisa ngangsu kawruh sak akeh-akehe.

Asmaradana
tegese rasa tresna, tresna marang liyan ( priya lan wanita lan kosok baline ) kang kabeh mau wis dadi kodrat Ilahi.

Gambuh
saka tembung jumbuh / sarujuk kang ateges yen wis jumbuh / sarujuk njur digathukake antarane priya lan wanita sing padha nduweni rasa tresna mau, ing pangangkah supaya bisaa urip bebrayan.

Dandanggula
Nggambarake uripe wong kang lagi seneng-senenge, apa kang igayuh biso kasembadan. Kelakon duwe sisihan / keluarga, duwe anak, urip cukup kanggo sak kaluarga. Mula kuwi wong kang lagi bungah / bombong atine, bisa diarani lagu ndandanggula.

Durma
Saka tembung darma / weweh. Wong yen wis rumangsa kacukupan uripe, banjur tuwuh rasa welas asih marang kadang mitra liyane kang lagi nandhang kacintrakan, mula banjur tuwuhrasa kepengin darma / weweh marang sapadha - padha. Kabeh mau disengkuyung uga saka piwulange agama lan watak sosiale manungsa.

Pangkur
Saka tembung mungkur kang ateges nyingkiri hawa nepsu angkara murka. Kang dipikir tansah kepingin weweh marang sapadha - padha.

Megatruh
Saka tembung megat roh utawa pegat rohe / nyawane, awit wis titi wancine katimbalan marak sowan mring Sing Maha Kuwasa.

Pocung / Pucung
Yen wis dadi layon / mayit banjur dibungkus mori putih utawa dipocong sak durunge dikubur.


kirang langkung ipun mekaten   Cool
Logged

bennyak
Reputation: (+7)
*

Offline

Gender: Male
Posts: 2039
Referrals: 47


contoh lirikan yang dahsyat tuh kayak avatar ane

View Profile WWW
Reply #192: Jan 09, 2012 10:09 PM
selamet kang  thumbs up
nanging salah kamar sajake
kudune mrene eMoneySpace Get Paid To Websites Praises and Applause Incentria Payment Proof ThreadLogged

wongbogor
Reputation: (0)
*

Offline

Posts: 18
Referrals: 0


View Profile WWW
Reply #193: Jan 12, 2012 11:16 PM

Wong Jowo Jebule neng endi - endi ono wae. Isih podo seneng ngeklak ngeklik to iki?
Piye, wis podo entuk dolar piro....jebule suwe yo entuk dolare....ngasik jenggote dowo mung entuk $1 tok....
Logged

mafaz
Reputation: (0)
*

Offline

Posts: 5
Referrals: 0

View Profile
Reply #194: Jan 13, 2012 03:09 AM

Dear Agus Fauzi,
You've got cash!

Incentria.com (sales@incentria.com) just sent you money through AlertPay.

Payment Details
Date: January 11, 2012 12:48:57 AM
Amount Sent: $1.02 USD
Sender Name: Incentria.com
Sender Email: sales@incentria.com

Matur sembah nuwun mas momod
Logged
Print
 
Jump to:  
Copyright © 2008-2021 eMoneySpace. All rights reserved.